Odchylky v barvě a chuti

Odchylky v barvě a chuti houbové suroviny


Čas od času se u léčebných houbových surovin objevují odchylky v barvě a chuti. Jejich příčina bývá přírodní povahy nebo souvisí se způsobem zpracování.


Možnost 1: Pěstitelské metody
Některé houby, například houževnatec jedlý, boltcovitka a korálovec, lze pěstovat v různých substrátech (živné půdě). Složení těchto substrátů je většinou tajemstvím pěstitele a může ovlivnit barvu hotového výrobku (houbového prášku/výtažku).


Možnost 2: Klimatické podmínky
Houby získávají potřebné živiny ze substrátu, v němž rostou. Potřebují i vodu, která je jim dodávána dostupnou vlhkostí vzduchu. Většina hub navíc potřebuje slunce nebo světlo. Houby jako lesklokorka lesklá jsou spolu se svým substrátem (briketami) zahrabány v zemi. To houbám umožňuje načerpat z půdy dodatečné živiny. Odlišnosti v klimatických podmínkách, fluktuace živin v substrátu a změny v množství slunečního světa mohou ovlivnit barvu hotového výrobku (houbového prášku/výtažku).


Možnost 3: Sušení
Většina hub se suší přímo na farmě, jelikož dlouhá přeprava by mohla ohrozit látky, které jsou v houbách obsaženy. Na některých farmách se houby dávají sušit na slunci, kdežto jinde se používají sušičky, plněné surovinami ze starých houbových kultur (recyklace). Stále častěji se používají moderní průmyslové sušičky. Délka, teplota a druh sušení mohou
ovlivnit barvu a chuť hotového výrobku (houbového prášku/výtažku).


Možnost 4: Sterilizace (houbový prášek)
Houbové prášky se většinou suší při nejnižších možných teplotách, aby se předešlo ztrátě důležitých látek. Houby nicméně nerostou ve sterilním prostředí. Sterilizují se, jakmile jsou všechny fáze zpracovatelského procesu u konce.


Sterilizovat lze různými způsoby.
Jednou rozšířenou metodou je sterilizace v páře. Množství bakterií v houbovém prášku se opatrně sníží horkou parou, aniž by došlo k významné ztrátě drahocenných látek.
V závislosti na intenzitě páry a délce zpracování se barva a/nebo chuť hotového výrobku (houbového prášku) může změnit.
Houby jsou přírodní výrobky a jejich barva i chuť do jisté míry kolísají. Změny vyvolané výrobním procesem nicméně nejsou známkou špatné kvality.

Napsat komentář